GalvaNord kan tilbyde leverancer af stort set alt udstyr til den galvaniske branche, gennem et stort netværk af leverandører.
Vi lægger vægt på at tilbyde løsninger og ikke kun komponenter!
I mange tilfælde kan vi trække på direkte erfaringer fra vores moderselskab, både hvad angår drift og service på de komponenter vi kan tilbyde til salg.​

Vi kan levere et bredt udvalg af testudstyr, både til proces- og produkt kontrol.
Til kontrol af galvaniske processer har vi udstyr fra Yamamoto-ms i Japan
Når det gælder kontrol af belægningen kan vi levere et meget kvalificeret program fra Oxford Instruments