Vi har rigtig lang erfaring i de fleste typer galvaniske processer, det betyder vi ikke "bare" sælger processer, vi tilbyder at levere know how sammen med processerne.​

​Det betyder vi meget gerne tilbyder totalløsninger, naturligvis gerne baseret på vore egne produkter, men hvor det måtte være mere hensigtsmæssigt i samarbejde med andre leverandører.

Målet er at vi sammen skaber den optimale merværdi ud fra kundens, andre leverandører og vores samlede viden.