GalvaNord stiller gerne viden og erfaring til rådighed med henblik på, at vi i samarbejde kan skabe resultater.
Vores bidrag kan f.eks. være hjælp med:

Viden om og stor erfaring med langt de fleste galvaniske processer.
Viden om udstyr og materialer, planlægning af anlæg, beregning af kapacitestsbehov.
Viden om metoder og udstyr til vandbehandling og vandrensning.

Udvikling af processer til specielle behov.​​